UA RU

Договір публічної оферти

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР
купівлі-продажу товару, виготовленого
або переробленого на замовлення

м. Київ

1. Загальні положення

1.1. Продавець адресує цю Пропозицію укласти договір (оферту) / Публічний договір купівлі-продажу товару, виготовленого або переробленого на замовлення (надалі – «Оферта» / «Договір»), невизначеному колу фізичних осіб.

1.2. Поняттям «Продавець» в цій Оферті / Договорі визначаються Фізична особа - підприємець Костерний А.В. (запис в ЄДР про проведення державної реєстрації № 2000670010002173365 від 04.08.2023 р.) та/або інші фізичні особи - підприємці, юридичні чи фізичні особи, які уклали з Фізичною особа - підприємцем Костерним А.В. договори щодо надання їм права продавати Товар на веб-сайті maikoff.ua (з використанням веб-сайту maikoff.ua), в тому числі під торговельною маркою «MAIKOFF». Адреса місця реєстрації (місцезнаходження), банківські та інші реквізити Продавця вказуються в розміщених на веб-сайті maikoff.ua формах даних, необхідних для оформлення замовлення Товару, та/або у рахунках чи текстових повідомленнях, направлених Покупцю засобами мобільного телефонного зв’язку (SMS-повідомленнями) або через мережу Інтернет (e mail, Viber тощо).

1.3. Поняттям «Товар» в цій Оферті / Договорі визначається представлений та доступний для замовлення на веб-сайті maikoff.ua предмет торгівлі, в тому числі виготовлений або перероблений (індивідуалізований, доопрацьований тощо) на замовлення Покупця, а саме будь-що з нижченаведеного переліку: предмет одягу, текстильний виріб, сувенір, аксесуар, предмет канцелярського приладдя, кухонний чи декоративний посуд, предмет для декору інтер’єру тощо.

1.4. Поняттям «Покупець» в цій Оферті / Договорі визначається будь-яка дієздатна фізична особа згідно з чинним законодавством України, яка відвідала веб-сайт maikoff.ua і має намір замовити/придбати той чи інший Товар, представлений та доступний для замовлення на веб-сайті maikoff.ua, або яка відвідала веб-сайт maikoff.ua і замовила/придбала (здійснивши акцепт цієї Оферти /Договору) той чи інший Товар, представлений та доступний для замовлення на веб-сайті maikoff.ua.

1.5. Ця Оферта, у випадку прийняття її Покупцем, вважається укладеним письмовим, в тому числі електронним, правочином (договором), який є публічним договором у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України.

1.6. Для укладення Договору Покупець повинен здійснити акцепт цієї Оферти.

1.7. Акцептом цієї Оферти вважається повна і безумовна відповідь Покупця, що виражена у здійсненні Покупцем передоплати (повної або часткової) за Товар та/або у вчиненні Покупцем наступних альтернативних комплексів послідовних дій на веб-сайті maikoff.ua (з використанням веб сайту maikoff.ua):

1.7.1 натиснення на одну з кнопок/посилань «Купить», з наступним переходом на кнопку/посилання «Оформити замовлення»; натиснення кнопки/посилання «Оформити замовлення», з наступним переходом за цим посиланням до онлайн-форм даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця з метою укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару; заповнення цих онлайн-форм даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця з метою укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару; натиснення кнопки/посилання «Підтверджую замовлення»; або

1.7.2 натиснення на одну з кнопок/посилань «Купить», з наступним переходом на кнопку/посилання «Оформить в 1 клик», що містить онлайн-форму для внесення номеру телефону Покупця; внесення до цієї онлайн-форми номеру телефону Покупця та натиснення кнопки/посилання «Оформить в 1 клик»; усна (голосова) та/або текстова телефонна комунікація (шляхом обміну SMS-повідомленнями) з Продавцем (з працівником Продавця або з контрагентом Продавця, в тому числі з представником Продавця) з метою надання даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця в цілях укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару, надання усного (голосового) або текстового телефонного підтвердження (у SMS-повідомленні) Продавцю (працівнику Продавця або контрагенту Продавця, в тому числі представнику Продавця) про замовлення Товару; або

1.7.3 здійснення телефонного дзвінка (виклику) або відправлення текстового SMS-повідомлення на один з телефонних номерів, вказаних на веб-сайті maikoff.ua; усна (голосова) та/або текстова телефонна комунікація (шляхом обміну SMS) з Продавцем (з працівником Продавця або з контрагентом Продавця, в тому числі з представником Продавця) з метою надання даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця в цілях укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару, надання голосового або текстового (у SMS-повідомленні) телефонного підтвердження Продавцю (працівнику Продавця або контрагенту Продавця, в тому числі представнику Продавця) про замовлення Товару; або

1.7.4 здійснення у месенджері Viber дзвінка (виклику) або відправлення текстового повідомлення на один з номерів месенджеру Viber, вказаних на веб-сайті maikoff.ua; усна (голосова) та/або текстова комунікація (шляхом обміну текстовими повідомленнями) у месенджері Viber з Продавцем (з працівником Продавця або з контрагентом Продавця, в тому числі з представником Продавця) з метою надання даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця в цілях укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару, надання у месенджері Viber усного (голосового) або текстового (у текстовому повідомленні) підтвердження Продавцю (працівнику Продавця або контрагенту Продавця, в тому числі представнику Продавця) про замовлення Товару; або

1.7.5 здійснення у месенджері Telegram дзвінка (виклику) або відправлення текстового повідомлення на канал у месенджері Telegram, вказаний на веб-сайті maikoff.ua; усна (голосова) та/або текстова комунікація (шляхом обміну текстовими повідомленнями) у месенджері Telegram з Продавцем (з працівником Продавця або з контрагентом Продавця, в тому числі з представником Продавця) з метою надання даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця в цілях укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару, надання у месенджері Telegram усного (голосового) або текстового (у текстовому повідомленні) підтвердження Продавцю (працівнику Продавця або контрагенту Продавця, в тому числі представнику Продавця) про замовлення Товару; або

1.7.6 направлення електронного листа на е-mail адресу info@maikoff.ua з вказівкою ознак Товару, який він (Покупець) бажає замовити; електронне листування з Продавцем (з працівником Продавця або з контрагентом Продавця, в тому числі з представником Продавця) з метою визначення/погодження ознак Товару, який він (Покупець) бажає замовити; усна (голосова) та/або текстова комунікація з Продавцем (його працівником або представником або контрагентом) по телефону або у месенджері Viber, або у месенджері Telegram з метою надання даних, необхідних для ідентифікації особи Покупця в цілях укладення та/або виконання Договору, обрання способу оплати та доставки Товару, надання по телефону або у месенджері Viber, або у месенджері Telegram усного (голосового) або текстового (у текстовому повідомленні) підтвердження Продавцю (працівнику Продавця або контрагенту Продавця, в тому числі представнику Продавця) про замовлення Товару.

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для акцепту цієї Оферти, укладення і виконання цього Договору.

1.9. Поняттям «Сторона» в цій Оферті / Договорі визначаються окремо, як того вимагає контекст, Продавець або Покупець.

1.10. Поняттям «Сторони» в цій Оферті / Договорі визначаються Продавець та Покупець разом.

2. Предмет Оферти / Договору

2.1.Продавець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цією Офертою / Договором, передати у власність Покупцю Товар, а Покупець зобов’язується у порядку та на умовах, визначених цією Офертою / Договором, оплатити і прийняти Товар.

2.2.Ця Оферта містить Договір, який є змішаним цивільно-правовим договором з елементами договору купівлі-продажу у розумінні статей 655 та 656 Цивільного кодексу України та договору підряду в розумінні статті 837 Цивільного кодексу України. Цей Договір стосується виготовлення або переробки Товару на замовлення Покупця, тобто такий товар не може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для Продавця.

2.3.Акцептом цієї Оферти Покупець підтверджує, що йому відомо, що відповідно до пункту 3 частини 5 статті 13 Закону України «Про захист прав споживачів», оскільки Товар виготовляється або переробляється на замовлення Покупця, він не має права розірвати цей Договір, тобто Покупець не має права відмовитися від замовленого за цим Договором Товару.

3. Ціна та доставка Товару

3.1. Ціни на Товари, в тому числі вартість робіт/послуг, Продавця щодо виготовлення або переробки Товарів, визначаються Продавцем самостійно та вказані на веб-сайті maikoff.ua.

3.2. Ціни на Товари можуть змінюватися Продавцем в односторонньому порядку залежно від кон’юнктури ринку. При цьому ціна окремої одиниці Товару, вартість якої оплачена Покупцем в повному обсязі, не може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку.

3.3. Ціна Товару, яка вказана на веб-сайті maikoff.ua не включає в себе вартість доставки Товару Покупцю. Вартість доставки Товару визначається відповідно до діючих цін (тарифів) служб доставки (перевізників, кур’єрів) та може бути включена до ціни Товару безпосередньо при оформленні замовлення на Товар або сплачена Покупцем окремо службі доставки (перевізнику, кур’єру) при отриманні Товару.

3.4. Порядок розрахунку за Товар може передбачати необхідність внесення Покупцем на банківський рахунок Продавця обов’язкової передоплати в розмірі від 30 % до 100 % ціни Товару. Необхідність внесення передоплати та її точний розмір визначається при оформленні замовлення на Товар в залежності від ціни та/або особливостей виготовлення чи переробки Товару. Остаточний розрахунок за Товар здійснюється Покупцем при отриманні Товару.

3.5. При отриманні Товару Покупець повинен у присутності представника служби доставки (перевізника, кур’єра) перевірити відповідність Товару характеристикам, визначеним у замовленні на Товар.

3.6. Покупець або його представник під час приймання Товару підтверджує своїм підписом у відповідному товарно-супровідному документі, що не має претензій до Продавця щодо характеристик отриманого Товару.

4. Права та обов’язки Сторін

4.1. Продавець зобов’язаний:

4.1.1. Передати Покупцеві Товар у відповідності до умов цього Договору.

4.1.2. Виконати інші обов’язки, що витікають з положень цього Договору.

4.2. Продавець має право:

4.2.1. Змінювати умови цього Договору, а також ціни на Товари, в односторонньому порядку, розміщуючи їх на веб-сайті maikoff.ua. Всі зміни набувають чинності з моменту їх публікації.

4.2.2. Користуватися іншими правами, що витікають з положень цього Договору.

4.3. Покупець зобов’язується:

4.3.1. До моменту акцепту цієї Оферти ознайомитися зі змістом даної Оферти / Договору, умовами і цінами, запропонованими Продавцем на веб-сайті maikoff.ua.

4.3.2. Виконати інші обов’язки, що витікають з положень цього Договору.

5. Відповідальність Сторін

5.1. У разі порушення своїх зобов’язань за цим Договором Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором і чинним в Україні законодавством. Порушенням зобов’язання є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом зобов’язання.

5.2. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов’язань.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин.

6.2.Під форс-мажорними обставинами у цьому Договорі розуміються непереборна сила та випадок.

6.3.Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь-які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути), включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо), лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, епідемії, пандемії, епізоотії, епіфітотії тощо), обставини суспільного життя (війна, воєнні дії, блокади, громадські заворушення, прояви тероризму, масові страйки та локаути, локдауни, ембарго, бойкоти тощо), а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи державних органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають його виконанню.

6.4.Під випадком у цьому Договорі розуміються будь-які обставини, які не вважаються непереборною силою за цим Договором і які безпосередньо не обумовлені діями Сторін та не пов’язані із ними причинним зв’язком, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити та не можна при всій турботливості та обачності відвернути (уникнути).

7. Прикінцеві положення

7.1. Усі правовідносини, що виникають з цієї Оферти / Договору або пов’язані із ним, у тому числі пов’язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цієї Оферти / Договору, тлумаченням умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цією Офертою / Договором та відповідними нормами чинного в Україні законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

7.2. Акцептуючи / укладаючи цю Оферту / Договір, Покупець дає згоду (дозвіл) на обробку його персональних даних, з метою укладення (зміни, розірвання) та виконання Договору, в тому числі доставки Товару, забезпечення реалізації адміністративно-правових та податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та статистики, а також для реалізації інших передбачених законодавством і цим Договором відносин. Покупець акцептуючи цю Оферту / Договір підтверджує, що він повідомлений про свої права згідно з Законом України «Про захист персональних даних» та Загальним регламентом захисту даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679).

7.3. Акцептуючи / укладаючи цю Оферту / Договір, Покупець дає згоду (дозвіл) на надсилання на його адресу електронної пошти або на інші засоби зв’язку комерційних пропозицій Продавця та його контрагентів. Покупець може у будь-який час відписатися від отримання вищезазначених комерційних пропозицій Продавця та його контрагентів.

7.4. Ця Оферта набуває чинності з моменту її публікації на веб-сайті maikoff.ua.

7.5. Цей Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством України, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами.

7.6. Продавець має право в будь-який час в односторонньому порядку вносити зміни та доповнення до цієї Оферти / Договору шляхом публікації на веб-сайті maikoff.ua нової редакції Оферти / Договору. Нова редакція Оферти / Договору набуває чинності з моменту її публікації на веб-сайті maikoff.ua. Покупець вважається повідомленим про зміст нової редакції Оферти / Договору з моменту її публікації на веб-сайті maikoff.ua.

Підписатись на новини

Залишіть ім'я та e-mail для підписки на розсилку новин та корисної інформації
Кошик товарів
Кошик порожній

Для оформлення замовлення додайте товари в кошик з Каталогу
Якщо у вас виникли питання, можете зв'язатися з нами за телефоном 0 800 331 777, Пн. - Пт.: з 10:00 до 19:00

UA RU